Skip to main content

Het verlengstuk van je eigen gezin en opvoeding

Mevrouw Van den Dool is moeder van vijf kinderen, waaronder Anne-Marie, de tweede dochter uit het gezin. Anne-Marie (27) heeft het RETT-syndroom. Anne-Marie woont thuis, maar logeert regelmatig bij De Schutse.

“Het is moeilijk om je kind uit handen te geven. Anne-Marie heeft veel zorg nodig. Ze is meervoudig gehandicapt, heeft sondevoeding. De zorg vraagt echter ook heel veel van het gezin. Toen we nadachten over een instelling waar Anne-Marie zou kunnen logeren, stond één ding voor ons vast: wij wilde persé een identiteitsgebonden instelling. Anders zouden wij ons kind niet uit handen kúnnen geven. In een identiteitsgebonden instelling weet je dat elke dag Gods Woord opengaat en er met de bewoners gezongen wordt.

De eerste keer dat Anne-Marie ging logeren, was heel moeilijk. Maar nu is het fijn, zeker ook voor Anne-Marie. Elke keer gaat ze met een grote glimlach naar De Schutse.” Mevrouw Van den Dool voelt ook de grote verantwoordelijkheid: “Wij hebben de doopbelofte afgelegd en hierbij beloofd Anne-Marie te onderwijzen en te helpen onderwijzen naar Gods Woord. Net als de andere kinderen. Die hadden ook het voorrecht om reformatorisch onderwijs te volgen. Daarom vinden wij het zo prettig dat Anne-Marie kan logeren bij deze identiteitsgebonden organisatie, wat aansluit op onze opvoeding en gezin.”

Rustgevend
Anne-Marie wordt altijd blij als ze binnenkomt bij De Schutse. Ze wordt rustig zodra ze weer op de voor haar bekende groep is. De logeergroep sluit aan bij wat wij thuis meegeven, dat voelt Anne-Marie feilloos aan. De dag wordt begonnen met het lezen uit de Bijbel. Ook worden er veel psalmen gezongen. Anne-Marie geniet van deze muziek. Iedere donderdagavond is er bij De Schutse in Kesteren een Psalmzangavond, waar alle bewoners met de begeleiders heen kunnen gaan. “Dat deze mogelijkheid er is, vind ik heel erg mooi. Bijzonder dat het nog zo kan.”

Hoogstaande zorg of identiteit
Hoogstaande zorg, maar geen identiteit? Mevrouw Van den Dool stelt identiteit boven hoogstaande zorg. “Identiteitsgebonden zorg is hoogstaande zorg, want als we zorg verlenen zoals de Bijbel van ons vraagt, dan wordt er liefde gevoeld en hebben we onze naasten lief als onszelf.”