Skip to main content

www.cedrah.nl/werkenbij
06 15 10 24 24
m.vermeij@cedrah.nl

Aan het einde van de zestiger jaren van de vorige eeuw zagen diverse predikanten en leden van de Gereformeerde Gemeenten het belang in van rusthuizen en ouderenzorg in eigen sfeer. In afhankelijkheid van en vertrouwen op de Heere werden in enkele jaren tijd in Zuid-Holland en Zeeland diverse tehuizen geopend.

Cedrah telt nu ruim 1300 medewerkers en 800 vrijwilligers en biedt kwalitatief hoogwaardige zorg en persoonlijke aandacht. Teunis Stoop, bestuurder bij Cedrah: ‘Hoe ouder, hoe kwetsbaarder. Dan is het juist belangrijk dat er aansluiting is met het leven naar wet en evangelie, een levensinvulling die de mensen in hun gezonde en heldere dagen gewend waren.’

Naar de website

www.werkenbijdeschutse.nl
06 39 36 75 89
vacature@deschutse.nu

Begin 1985 stond er in De Wachter Sions een oproep voor een leidinggevende voor een op te richten Dagverblijf Voor Ouderen (DVO) vanuit de achterban van de Ger. Gem. in Ned. Die oproep sprak me als toenmalig onderwijsman zeer aan. Zowel mijn vrouw als ikzelf hadden in onze eerdere thuissituaties met een verstandelijk gehandicapte zus te maken. Ik werd aangenomen. Door de vele thuisbezoeken, die ik moest afleggen met een bestuurslid, hoorde ik veel over de identiteitsnood, waarin veel zorgenkinderen moesten verkeren. De zorg elders op zich was goed voor deze mensen, maar radio, tv en feestelijkheden stonden ver af van de thuissituaties. Wat was er een blijdschap merkbaar bij ouders en verzorgers maar vooral ook bij de bezoekers toen we met twee groepen mochten starten in oktober 1985 in Veenendaal als Schutse. Dat vergeet je nooit meer!

Wim Korevaar, betrokkene bij de oprichting van De Schutse

Naar de website

www.werkenbijrstzorg.nl
06 10 04 74 17
werken@rstzorg.nl

Het is altijd al de droom geweest van Willine: kraamverzorgende worden. Maar in 1988 is het ontzettend moeilijk voor meisjes van reformatorische signatuur om aan werk of een stageplaats te komen. Daar moet iets aan gedaan worden, vindt haar vader, de heer Van de Braak. Een stichting die identiteitsgebonden zorg biedt speelt al gauw door zijn hoofd. Als de Heere Zijn zegen wil geven zal het lukken, daar is hij van overtuigd. Op 13 september 1989 gaat de Stichting BKG Thuiszorg Beheer, voorloper van RST Zorgverleners, van start. Nu, ruim 33 jaar later, is RST Zorgverleners een kraam- en thuiszorgorganisatie met circa 1100 medewerkers.

Vooral in de thuissituatie is een goede relatie en onderling vertrouwen tussen zorgvrager en zorgverlener nodig. De herkenbaarheid van een reformatorische organisatie is juist dan van het allergrootste belang. Het lezen uit de Bijbel en het gebed vormen een bijzonder aspect in alle fasen van het leven dat niet kan worden gemist.

Naar de website

www.werkenbijsalem.nl
0180 45 21 52
mail@salem.nl

Bij Salem is het al sinds 1994 goed toeven. Het is het eerste reformatorische huis dat verpleeghuiszorg bood en voorzag in een grote behoefte in reformatorisch Nederland. Salem wordt hierdoor vanaf het begin sterk gedragen door kerkelijke gemeenten uit de achterban. Hoewel het jasje van Salem in de afgelopen tijd een flinke transformatie heeft ondergaan – de nieuwbouw gaf het gebouw een hele nieuwe uitstraling en moderne faciliteiten – bleef de kern hetzelfde. Bestuurder Hendrik-Jan Colijn: “Bij Salem staan warmte en verbinding centraal. Vanuit een Bijbelse overtuiging verlenen wij liefdevolle zorg.” Bij Salem, daar voel je je thuis.

Naar de website

www.sirjon.nl/werken-bij-sirjon
06 23 38 97 00
werving@sirjon.nl

Siloah gehandicaptenzorg is opgericht omdat er voor mensen met een beperking geen woonvoorziening was waar het leven gegrond is op Bijbelse normen en waarden (toen nog Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten). Elim en Maranatha zijn opgericht omdat er behoefte was aan een rusthuis waar ouderen kunnen worden opgevangen in hun eigen geestelijk leefklimaat. Inmiddels zijn er meerdere locaties voor ouderen en mensen met een beperking verspreid over de gebieden waar de doelgroep zich bevindt. In 2010 zijn Siloah, Elim en Maranatha gefuseerd en vormen zij samen Zorggroep Sirjon. ’Het is een groot voorrecht dat we zorg kunnen en mogen bieden vanuit onze reformatorische identiteit’’, aldus Gerda de Pater, Raad van Bestuur.

Naar de website