Skip to main content

Samen voor onze zorg
Zorg die aansluit bij de levensovertuiging van je gezin: hoe vanzelfsprekend is dat nog? Met zorgverleners die uit de Bijbel lezen, bidden, samen psalmen zingen. Juist voor mensen in een kwetsbare situatie is het belangrijk dat ze zich thuis voelen. Identiteit speelt daarbij de hoofdrol. Door vergrijzing en een tekort aan helpende handen ontstaat een toenemende druk op de reformatorische zorg. Dat vraagt om inspanning van ons allemaal. Zo gaat er meer inzet worden gevraagd van ons allemaal (mantelzorgers en vrijwilligers). Alleen samen kunnen we onze zorg behouden.

Samenvooronzezorg is een gezamenlijk initiatief van: Cedrah, De Schutse, RST Zorgverleners, Huize Winterdijk, Salem, Elim, Maranatha en Siloah.