Skip to main content

De liefde die je geeft, krijg je met rente terug’’

Wilma Kortleven (50) werkt sinds 2012 in Huize Winterdijk. Eerst in de restauratieve dienst en nu als Welzijnsassistente op Het Baken, de afdeling waar 24/7 zorg en begeleiding wordt verleend. Daarnaast doet ze via het zgn. module-leren de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Deze echtgenote en moeder/oma van vier kinderen en drie kleinkinderen zou vroeger nooit gedacht hebben in de zorg te gaan, maar doet het nu met hart en ziel. Aanleiding om de zorg in te gaan was het personeelstekort.

Juist voor mensen in de laatste levensfase is het van belang dat zij wonen en leven in een omgeving die aansluit bij wat ze van vroeger gewend zijn. Dan denken we aan het lezen uit de Bijbel aan het begin van de dag, maar ook het lezen van de Morgen- en Avondzang door een bewoner. Wij vinden het belangrijk onze cliënten er ook zelf bij te betrekken.

Thuis
Mijn passie is om er te zijn als dat nodig is, en om passende zorg te bieden in een omgeving waar mensen zich helemaal thuis kunnen voelen. De een wordt rustig van een stukje voorlezen, de ander wil naar Psalmen luisteren. En het fijne is dat je werkt in een team waarmee je kunt overleggen. Daarbij betrek ik zeker ook de familie en mantelzorgers van onze cliënten. Ook daar bouw je een band mee op. Je vormt als het ware één familie.

Geborgenheid
Soms ben ik wat vroeger dan anders, dan ga ik wentelteefjes bakken. Ze genieten daar zo van.

De liefde die je geeft, krijg je met rente terug. Zo kan het zomaar gebeuren dat je na het naar bed helpen een nachtzoen krijgt. Ik ben blij dat ik geborgenheid en warmte kan bieden, iets waar mensen echt behoefte aan hebben.

Voldoening
Het geeft zoveel voldoening als je dag met een cliënt mag afsluiten door uit Gods Woord te lezen en met hen te bidden. Het gebeurde eens dat een mevrouw na mijn gebed tegen me zei: en nu ga ik voor jou bidden, want dat heb je nog niet gedaan. Ontroerend toch? Na zo’n dag ga ik blij naar huis en ben ik dankbaar dat ik dit werk mag doen.