Skip to main content

“Psalmen zingen bij terminale cliënten is waardevol’’

Van jongsaf aan wist Marèll van den Berg uit Rijssen dat haar roeping in de zorg lag. “Op de basisschool was dat al duidelijk. Ik wilde altijd voor iedereen zorgen.” Na de middelbare school begon ze met de opleiding tot verpleegkundige op het Hoornbeeck College in Apeldoorn. Nu volgt ze de opleiding tot wijkverpleegkundige op de CHE in Ede. “De wijkverpleging biedt mij meer uitdaging. Je bent op een andere manier betrokken bij je cliënten.”

Marèll volgt het leerwerktraject (hbo-niveau) bij RST zorgverleners in Rijssen. Ze geniet enorm van het werk. “Het is heel mooi dat je van betekenis kunt zijn voor een ander! Ondanks de kwetsbare positie waarin cliënten zich bevinden, mag je er voor hen zijn en draag je bij aan de kwaliteit van hun leven.” De identiteit speelt daarin een belangrijke rol.

Zelfde waarden en normen
“Het feit dat we als collega’s binnen RST op dezelfde lijn staan en dezelfde waarden en normen hebben, draagt bij aan de samenwerking binnen het team. Je weet waar je samen voor staat. Dat zorgt ervoor dat dilemma’s die je tegen kunt komen, herkend worden. En het is heel fijn dat je met elkaar over het geloof kunt praten.”

Bijzondere zorg
“Dat geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Voor hen is het belangrijk dat we respect hebben voor het leven en dat onze kleding en ons taalgebruik aansluiten bij hun persoonlijke levensovertuiging. Die identiteit klinkt door in de gesprekken die je met cliënten hebt. Het gebeurt ook wel dat we op bezoek bij terminale patiënten een psalm zingen of een stukje uit de Bijbel lezen. Soms spreken ze mij ook toe: ‘Zoek de Heere, nu het nog kan!’ Deze bijzondere zorg moet echt behouden blijven!”